V březnu 2006 proběhl ve společnosti P.K.V. engineering spol. s r.o. úspěšně certifikační audit systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Na základě auditu byl vystaven certifikační firmou EURO CERT CZ a.s. certifikát. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt či službu v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti (QMS) a neustále jej zlepšovat. I naše společnost P.K.V. engineering spol. s r.o. si zvolila tuto cestu nejen k zákazníkům, ale především sama k sobě.

>>> NA ZAČÁTEK STRÁNKY <<<